Juni 25, 2024
Kopplingar
Andra produkter
Drivkraft Transmissioner
Vi säljer mekaniska transmissionskomponenter som axelkopplingar, frinav, spännelement samt glidskruvar och kulskruvar till företag på alla kontinenter över hela jorden.

Vi har en mycket gedigen och lång erfarenhet av branschen och vet därför hur vi löser problem på bästa sätt. En bra relation med leverantörer skapar trygghet hos kunden.
 
Frinav
Marknadens bredaste sortiment av frinav backspärrar.
HELICAL flexibla kopplingar
Heli-Cal Flexure konceptet med sin myriad av varianter erbjuder en obegränsad konstruktions-
och valfrihet.
Telefon:
08-761 04 30

Telefax:
08-761 04 75

E-post:
info@drivkraft.se
Drivkraft Norden AB
Box 8034
163 08 Spånga